Välkomna

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.

Aktuellt

Kungörelser (Aktuella Mässtider m m)

Under veckorna 26-31 är expeditionen stängd
och den heliga Mässan firas endast
söndagar kl. 18.00.

Between June 25 and August 2,
the parish office is closed.
The Holy Mass is being celebrated
only on Sundays at 6 PM.

facebook

Välkommen till den heliga Mässan i Ekshärads stavkyrka
lördagen den 17 augusti kl. 12.00
Ekshärads stavkyrka 2019


Karlstad (TINGVALLAGATAN 1)

 • måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
 • tisdag, torsdag kl. 12.00
 • lördag kl. 18.00* (Vigiliemässa inför söndagen)
  *med undantag då Mässan firas utanför Karlstad (se Sunne och Trosundervisning)
 • vissa lördagar kl. 12.00 (Familjemässa) (se trosundervisning)
 • söndag kl. 11.00 (Högmässa), därutöver Mässa i Extraordinarie form (1962): första och tredje söndagen i månaden kl. 9.00 och alla andra söndagarna kl. 18.00

Arvika (september-juni)

 • I Mikaeligården, Varvsgatan 2.
  följande datum, alltid kl. 16.00:
  2019: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

Sunne (september-juni)

 • kryptan i Sunne kyrka följande datum, alltid kl. 14.00:
  2019: 28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december

Kristinehamn (september-juni)

Tillfälle till bikt alltid ca 30 minuter före Mässan eller efter överenskommelse.

Övriga Mässor på t.ex. helger och påbjudna högtider pålyses vid Högmässan på förekommande söndag och på anslagstavlan/webbsidan. Kontakta gärna expeditionen eller kyrkoherden.

 • Tillbedjan - första fredagen i månaden kl. 17.00
 • Rosenkransbön - varje onsdag efter Mässan i anslutning till Bönestunden och varje söndag 30 minuter före Högmässan
 • Korsvägsandakt - varje fredag under fastetiden efter Mässan
 • Tillfälle till bikt - 30 min. före Mässan eller efter överenskommelse
 • Expedition: Öppen tisdag till torsdag 09.00 - 11.00.

Studiebesök

Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen

Daglig bön Sakrament standigbon