Välkomna

Vår Fru av Rosenkransens katolska församling omfattar territoriellt hela Värmlands län. Församlingskyrkan och expeditionen finns i Karlstad. Om du undrar vilken församling du tillhör, besök gärna Stockholms katolska stifts webbsida.


Karlstad (TINGVALLAGATAN 1)

 • måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
 • tisdag, torsdag kl. 12.00
 • lördag kl. 18.00* (Vigiliemässa inför söndagen)
  *med undantag då Mässan firas utanför Karlstad (se Sunne och Trosundervisning)
 • vissa lördagar kl. 12.00 (Familjemässa) (se trosundervisning)
 • söndag kl. 11.00 (Högmässa), första och tredje söndagen i månaden kl. 9.00 och alla andra söndagarna kl. 18.00 i Extraordinarie form (1962)

Arvika (september-juni)

 • I Mikaeligården, Varvsgatan 2.
  följande datum, alltid kl. 16.00:
  2016: 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december
  2017: 8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december

Sunne (september-juni)

 • kryptan i Sunne kyrka följande datum, alltid kl. 16.00:
  2016: 24 september (i Östra Ämterviks kyrka), 29 oktober, 26 november (i Östra Ämterviks kyrka), 17 december
  2017: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj (i Östra Ämterviks kyrka), 30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

Kristinehamn (september-juni)

 • S:t Olofs kapell i församlingshemmet, Nya Kyrkogatan 3, följande söndagar, alltid kl. 16.00:
  2016: 11 september, 16 oktober, 20 november, 18 december
  2017: 15 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december

Tillfälle till bikt alltid ca 30 minuter före Mässan eller efter överenskommelse.

Övriga Mässor på t.ex. helger och påbjudna högtider pålyses vid Högmässan på förekommande söndag och på anslagstavlan/webbsidan. Kontakta gärna expeditionen eller kyrkoherden.

 • Tillbedjan - första fredagen i månaden kl. 17.00
 • Rosenkransbön - varje onsdag efter Mässan i anslutning till Bönestunden och varje söndag 30 minuter före Högmässan
 • Korsvägsandakt - varje fredag under fastetiden efter Mässan
 • Tillfälle till bikt - 30 min. före Mässan eller efter överenskommelse
 • Expedition: Öppen tisdag till torsdag 09.00 - 11.00.

Studiebesök

Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionen

Daglig bön Bönestund standigbon