Aktuellt

Kungörelser

Under veckan firas den heliga Mässan: (Tingvallagatan 1)

Vecka 47
(Helgonkalender)

20/11 Måndag
Feria 33 veckan UÅ
(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

21/11 Tisdag
Den saliga Jungfru Marias
tempelgång

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

22/11 Onsdag
S:ta Cecilia

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

23/11 Torsdag
S:t Clemens I

(Läsningar)

Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

24/11 Fredag
S:t Andreas Dung Lac
och hans följeslagare

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

25/11 Lördag
S:ta Katarina av Alexandria

(Läsningar)

Mässa i Sunne kl. 16.00

26/11 Söndag
KRISTUS KONUNGENS DAG
(Läsningar)


Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00 med andakt
(Vigning till Kristus Konungen)

Möjlighet att erhålla fullständiga avlat
vid gemensam recitation av bönen
Mildaste Jesus under andakten
(Enchiridion Indulgentiarum concessio 2)

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

DOMINICA ULTIMA POST
PENTECOSTEN

Vecka 48
(Helgonkalender)

27/11 Måndag
Feria 34 veckan UÅ
(Läsningar)


Mässa kl. 18.00

28/11 Tisdag
Feria 34 veckan UÅ
(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

29/11 Onsdag
Årsdagen av
församlingskyrkas

invigning (2014)
Möjlighet att erhålla fullständiga avlat
vid kyrkobesök och bön
av Credo och Fader Vår
(Enchiridion Indulgentiarum
concessio 33, §1. punkt 6)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

Introduktionskurs i Katolsk tro

Rosenkrans och bönegrupp

30/11 Torsdag
S:t Andreas, apostel

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

1/12 Fredag
Votivmässa om
Jesu Heliga Hjärta
(Läsningar)


Sakramental tillbedjan kl. 17.00

Mässa kl. 18.00

2/12 Lördag
Feria 34 veckan UÅ
(Läsningar)


Vigiliemässa kl. 18.00

3/12 Söndag
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
(Läsningar)

DOMINICA PRIMA ADVENTUS

KOLLEKT FÖR STIFTETS
KARITATIVA ARBETE


Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa i Arvika kl. 16.00


Introduktionskurs i Katolsk tro fortstätter med en ny termin. Nästa tillfälle onsdagen den 29 november efter Kvällsmässan. Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes

Online Katekes och Lilla katekes

 

Daglig bön Sakrament standigbon