Aktuellt

Kungörelser

Under veckan firas den heliga Mässan: (Tingvallagatan 1)
Tillfälle till bikt 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa).

Vecka 50
(Helgonkalender)

10/12 Måndag

Måndag i 2 adventsveckan

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

11/12 Tisdag

S:t Damasus I,
påve

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

12/12 Onsdag

Den saliga Jungfrun Maria
av Guadalupe

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

Introduktionskurs i Katolsk tro

13/12 Torsdag

S:ta Lucia,
jungfru och martyr

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

14/12 Fredag

S:t Johannes av Korset,
präst och kyrkolärare

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

15/12 Lördag

Missa votiva de B M V
Tempore Adventus

Roratemässa
i Extraordinarie form kl. 8.00

Mässa i Östra Ämtervik kl. 16.00

Lördag i 2 adventsveckan

(Läsningar)

16/12 Söndag

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

(Läsningar)

DOMINICA TERTIA ADVENTUS

Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa i Kristinehamn kl. 16.00

Vecka 51
(Helgonkalender)

17/12 Måndag

Måndag i 3 adventsveckan

(Läsningar)

O eviga Vishet,
du som har utgått från den Högstes mun,
du når från världens ena ända till den andra,
och styr allting med dit blotta ord.
Kom för att lära oss vishetens väg.

Mässa kl. 18.00

18/12 Tisdag

Tisdag i 3 adventsveckan

(Läsningar)

O Adonai, Gud som leder Israel,
du uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg.
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

19/12 Onsdag

Onsdag i 3 adventsveckan

(Läsningar)

O Jesse telning, du står som ett banér för folken,
inför dig tiger konungar i förundran,
dig tillhör alla jordens folk.
Kom till vår frälsning, träd fram i glans,
o Herre, dröj icke.

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

20/12 Torsdag

Torsdag i 3 adventsveckan

(Läsningar)

O Davids nyckel, du spiran i Israels hus,
du öppnar, och ingen kan tillsluta,
du tillsluter och ingen kan öppna.
Kom och led ut de fångna ur fängelset,
dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

21/12 Fredag

Fredag i 3 adventsveckan

(Läsningar)

O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet,
du rättfärdighetens Sol:
kom för att lysa över dem som sitter
i mörkret och i dödens skugga.

Mässa kl. 18.00

22/12 Lördag

Lördag i 3 adventsveckan

(Läsningar)

O jordens Konung, du folkens längtan,
du hörnsten som ryter ned skiljemurarna
och gör allt till ett:
kom och rädda människan som du danat av jorden.

Vigiliemässa kl. 18.00

23/12 Söndag

FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

(Läsningar)

DOMINCA QUARTA ADVENTUS

O Immanuel, vår Konung med den nya lagen,
du Frälsare som folken längtat efter:
kom och fräls oss, Herre vår Gud.

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Tillfälle till bikt

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

Vecka 52
(Helgonkalender)

24/12 Måndag

Måndag i 4 adventsveckan

(Läsningar)

Mässa kl. 8.00

25/12 Tisdag

VÅR HERRES JESU KRISTI FÖDELSE
påbjuden högtid

(Läsningar)

IN NATIVITATE DOMINI

Midnattsmässa kl. 0.00

Mässa i Extraordniarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

26/12 Onsdag

S:T STEFANOS,
DEN FÖRSTE MARTYREN

(Läsningar)

Högmässa kl. 11.00

27/12 Torsdag

S:T JOHANNES,
APOSTEL OCH EVANGELIST

(Läsningar)

Mässa kl. 12.00

28/12 Fredag

DE HELIGA OSKYLDIGA
BARNEN I BETLEHEM
MARTYRER

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

29/12 Lördag

FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN

(Läsningar)

Vigiliemässa kl. 18.00

30/12 Söndag

DEN HELIGA FAMILJEN

(Läsningar)

DOMINICA INFRA OCTAVAM
NATIVITATIS DOMINI

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00


 Introduktionskurs i Katolsk tro fortstätter onsdagen den 12 december efter Kvällsmässan. Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes

Online Katekes och Lilla katekes

 

Daglig bön Sakrament standigbon