Aktuellt

Kungörelser

Under veckan firas den heliga Mässan: (Tingvallagatan 1)
Tillfälle till bikt 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa).

Vecka 46
(Helgonkalender)

12/11 Måndag

S:t Josafat,
biskop och martyr

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

13/11 Tisdag

Tisdag i 32 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

14/11 Onsdag

Onsdag i 32 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

15/11 Torsdag

S:t Albertus Magnus,
biskop och kyrkolärare

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

16/11 Fredag

S:ta Margareta av Skottland

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

17/11 Lördag

S:ta Elisabeth av Ungern,
ordenskvinna

(Läsningar)

Vigiliemässa kl. 18.00

18/11 Söndag

33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

(Läsningar)

DOMINICA XXVI POST PENTECOSTEN
Dominica VI quae superfuit
post Epiphaniam

Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa i Kristinehamn kl. 16.00

Vecka 47
(Helgonkalender)

19/11 Måndag

Måndag i 33 veckan under året

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

20/11 Tisdag

Tisdag i 33 veckan under året

(Läsningar)

21/11 Onsdag

Den saliga Jungfrun
Marias tempelgång

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

Introduktionskurs i Katolsk tro

22/11 Torsdag

S:ta Cecilia,
jungfru och martyr

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

23/11 Fredag

S:t Clemens I,
påve och martyr

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

24/11 Lördag

S:t Andreas Dung Lac, präst
och hans följeslagare, martyrer

(Läsningar)

Mässa i Sunne kl. 16.00

25/11 Söndag

KRISTUS KONUNGENS DAG

(Läsningar)

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00 med andakt

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

DOMINICA ULTIMA
POST PENTECOSTEN


 Introduktionskurs i Katolsk tro fortstätter onsdagen den 21 november efter Kvällsmässan. Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes

Online Katekes och Lilla katekes

 

Daglig bön Sakrament standigbon