Aktuellt

Kungörelser

Under veckan firas den heliga Mässan: (Tingvallagatan 1)
Tillfälle till bikt 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa).

Vecka 8
(Helgonkalender)

18/2 Måndag

Måndag i 6 veckan under året

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

19/2 Tisdag

Tisdag i 6 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

20/2 Onsdag

Onsdag i 6 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

Introduktionskurs i Katolsk tro

21/2 Torsdag

S:t Petrus Damiani,
biskop och kyrkolärare

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

22/2 Fredag

DEN HELIGE APOSTELN PETRUS
BISKOPSSTOL

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

23/2 Lördag

S:t Polykarpos,
martyr

(Läsningar)

Mässa i Sunne kl. 16.00

24/2 Söndag

7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

(Läsningar)

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Ungdomsträff

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

DOMINICA IN SEXAGESIMA

Vecka 9
(Helgonkalender)

25/2 Måndag

Måndag i 7 veckan under året

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

26/2 Tisdag

Tisdag i 7 veckan under året

(Läsningar)

27/2 Onsdag

Onsdag i 7 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

28/2 Torsdag

Torsdag i 7 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

1/3 Fredag

Fredag i 7 veckan under året

Votivmässa om Jesu Heliga Hjärta

(Läsningar)

Sakramental tillbedjan kl. 17.00

Mässa kl. 18.00

2/3 Lördag

Lördag i 7 veckan under året

(Läsningar)

Vigiliemässa kl. 18.00

3/3 Söndag

8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

(Läsningar)

Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Församlingsfest inför fastan

Mässa i Arvika kl. 16.00

DOMINICA IN QUINQUAGESIMA

Vecka 10
(Helgonkalender)

4/3 Måndag

S:t Kasimir

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

5/3 Tisdag

Tisdag i 8 veckan under året

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00 
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

6/3 Onsdag

ASKONSDAGEN

(Läsningar)

FERIA QUARTA CINERUM

Enligt kyrkolagen CIC 1251 och 1252,
abstinensbudet från kött skall iakttas
på askonsdagen och lånfgredagen
av alla som har fyllt 14 år.
Fastebudet gäller för alla som är 18 år
fram till dess att de har fyllt 60 år.

Mässa i Extraordinarie form kl. 12.00

Mässa kl. 18.00

7/3 Torsdag

Torsdag efter askonsdag

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

8/3 Fredag

Fredag efter askonsdag

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

Korsvägsandakt

9/3 Lördag

Lördag efter askonsdag

(Läsningar)

Trosundervisning kl. 10.00

Familjemässa kl. 12.00

10/3 Söndag

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

(Läsningar)

DOMINICA I IN QUADRAGESIMA

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

Introduktionskurs i Katolsk tro fortstätter i onsdagen den 20 februari. Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes

Online Katekes och Lilla katekes

 

Daglig bön Sakrament standigbon