Aktuellt

Kungörelser

Under veckan firas den heliga Mässan: (Tingvallagatan 1)
Tillfälle till bikt 30 minuter före Mässan

Vecka 11
(Helgonkalender)

12/3 Måndag
Måndag i 4 fasteveckan

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

13/4 Tisdag
Tisdag i 3 fasteveckan

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

14/3 Onsdag
Onsdag i 4 fasteveckan

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

Rosenkrans och Bönegrupp

15/3 Torsdag
Torsdag i 4 fasteveckan

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

16/3 Fredag
Fredag i 4 fasteveckan

(Läsningar)


Mässa kl. 18.00

Korsvägsandakt

17/3 Lördag
Lördag i 4 fasteveckan

(Läsningar)


Trosundervisning kl. 10.00
(Bikt)

Familjemässa kl. 12.00

18/3 Söndag
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

(Läsningar)

DOMINICA I PASSIONIS


Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa i Kristinehamn kl. 16.00

Vecka 12
(Helgonkalender)

19/3 Måndag
S:t Josef,
Jungfru Marias brudgum

(Läsningar)


Mässa kl. 18.00

20/3 Tisdag
Tisdag i 5 fasteveckan

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

21/3 Onsdag
Onsdag i 5 fasteveckan

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 18.00

Introduktionskurs i Katolsk tro

Rosenkrans och Bönegrupp

22/3 Torsdag
Torsdag i 5 fasteveckan

(Läsningar)


OBS! Mässa kl. 8.00

23/3 Fredag
Fredag i 5 fasteveckan

(Läsningar)


Mässa kl. 18.00

Korsvägsandakt

24/3 Lördag
Lördag i 5 fasteveckan

(Läsningar)


Mässa i Sunne kl. 16.00

25/3 Söndag
PALMSÖNDAGEN -
PASSIONSSÖNDAGEN

(Läsningar)

DOMINICA II PASSIONIS
SEU IN PALMIS


Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa med välsignelse
av palmkvistar och procession kl. 11.00

Tillfälle till bikt

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

Vecka 13
(Helgonkalender)

26/3 Måndag
Måndag i Stilla veckan

(Läsningar)


Mässa kl. 18.00

27/3 Tisdag
Tisdag i Stilla veckan

(Läsningar)


Ingen Mässa

28/3 Onsdag
Onsdag i Stilla veckan

(Läsningar)


Expedition 9.00-11.00 (Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

29/3 Torsdag
SKÄRTORSDAGEN

(Läsningar)


Mässa till åminnelse av
Herrens nattvard kl. 19.00

30/3 Fredag
LÅNGFREDAGEN

Obligatorisk
faste- och abstinensdag

(Läsningar)


Liturgi till åminnelse av
Herrens lidande och död kl. 15.00


31/3 Lördag
PÅSKAFTON

(Läsningar)


Påskvakan kl. 21.00

Välsignelse av mat efter Påskvakan
och efter alla Mässor på Påskdagen

1/4 Söndag
PÅSKDAGEN -
KRISTI UPPSTÅNDELSE

(Läsningar)

DOMINICA RESURRECTIONIS


Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Mässa på slovakiska kl. 16.00


Introduktionskurs i Katolsk tro fortstätter onsdagen den 21 mars efter Kvällsmässan. Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes

Online Katekes och Lilla katekes

 

Daglig bön Sakrament standigbon