Aktuellt

Kungörelser

Under veckan firas den heliga Mässan: (Tingvallagatan 1)
Tillfälle till bikt 30 minuter före Mässan (ej Familjemässa).

Vecka 16
(Helgonkalender)

15/4 Måndag

Måndag i Stilla veckan

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

16/4 Tisdag

Tisdag i Stilla veckan

(Läsningar)

17/4 Onsdag

Onsdag i Stilla veckan

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

18/4 Torsdag

SKÄRTORSDAGEN

(Läsningar)

Mässa till åminnelse
av Herrens Nattvard kl. 19.00

19/4 Fredag

LÅNGFREDAGEN

(Läsningar)

Obligatorisk faste- och abstinensdag

Liturgi till åminnelse
av Herrens lidande
och död kl. 15.00

20/4 Lördag

PÅSKAFTON

(Läsningar)

Påskvakan kl. 21.00

Matvälsignelse efter Påskvakan

21/4 Söndag

PÅSKDAGEN

(Läsningar)

DOMINICA RESURRECTIONIS

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Matvälsignelse efter Högmässan

Mässa i Extraordinarie form kl. 18.00

Vecka 17
(Helgonkalender)

22/4 Måndag

ANNANDAG PÅSK
MÅNDAG I PÅSKOKTAVEN

(Läsningar)

Högmässa kl. 11.00

23/4 Tisdag

TISDAG I PÅSKOKTAVEN

(Läsningar)

24/4 Onsdag

ONSDAG I PÅSKOKTAVEN

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

25/4 Torsdag

TORSDAG I PÅSKOKTAVEN

(Läsningar)

Expedition kl. 9.00-11.00
(Drottninggatan 38)

Mässa kl. 12.00

26/4 Fredag

FREDAG I PÅSKOKTAVEN

(Läsningar)

Mässa kl. 18.00

27/4 Lördag

LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN

(Läsningar)

Mässa i Sunne kl. 16.00

28/4 Söndag

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN
DEN GUDOMLIGA
BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

(Läsningar)

DOMINICA IN ALBIS

Mässa i Extraordinarie form kl. 9.00

Rosenkrans kl. 10.30

Högmässa kl. 11.00

Församlingens ordinarie möte

Mässa i Kristinehamn kl. 16.00

Introduktionskurs i Katolsk tro är avlutad för terminen. Vid intresse fortstätter kursen efter sommaren.
Kurslitteratur: Katolska Kyrkans lilla katekes

Online Katekes och Lilla katekes

 

Daglig bön Sakrament standigbon