Gudstjänstordning


För aktuella Mässtider se

Aktuellt

Under veckorna 26-31 är expeditionen stängd
och den heliga Mässan firas endast
söndagar kl. 18.00.

Between June 25 and August 2,
the parish office is closed.
The Holy Mass is being celebrated
only on Sundays at 6 PM.

Karlstad

 • måndag, onsdag, fredag kl. 18.00
 • tisdag, torsdag kl. 12.00
 • lördag kl. 18.00* (Vigiliemässa inför söndagen)
  *med undantag då Mässan firas utanför Karlstad (se Sunne och Trosundervisning)
 • vissa lördagar kl. 12.00 (Familjemässa) (se trosundervisning)
 • söndag kl. 11.00 (Högmässa), därutöver Mässa i Extraordinarie form (1962): i regel första och tredje söndagen i månaden kl. 9.00 (då Mässan firas på eftermiddagen utanför Karlstad - se Arvika, Kristinehamn) och alla andra söndagarna kl. 18.00

Arvika (september-juni)

 • I Mikaeligården, Varvsgatan 2.
  följande datum, alltid kl. 16.00:
  2019: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

Sunne (september-juni)

 • kryptan i Sunne kyrka följande datum, alltid kl. 14.00:
  2019: 28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december

Kristinehamn (september-juni)


Tillfälle till bikt alltid ca 30 minuter före Mässan eller efter överenskommelse.

Övriga Mässor på t.ex. helger och påbjudna högtider pålyses vid Högmässan på förekommande söndag och på anslagstavlan/webbsidan. Kontakta gärna expeditionen eller kyrkoherden.

 • Tillbedjan - första fredagen i månaden kl. 17.00
 • Rosenkransbön - varje onsdag efter Mässan i anslutning till Bönestunden och varje söndag 30 minuter före Högmässan
 • Korsvägsandakt - varje fredag under fastetiden efter Mässan
 • Tillfälle till bikt - 30 min. före Mässan eller efter överenskommelse
 • Expedition: Öppen tisdag till torsdag 09.00 - 11.00.

Studiebesök

Vill du komma till oss på studiebesök, kontakta expeditionenAktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på: www.virc.at
Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:

Bilagor:
FilFilstorlek
Ladda ner den här filen (deutsch.pdf)Deutsch373 Kb
Ladda ner den här filen (english.pdf)English337 Kb
Ladda ner den här filen (espanol.pdf)Espanol338 Kb
Ladda ner den här filen (francais.pdf)Francais378 Kb
Ladda ner den här filen (hrvatski.pdf)Hrvatski397 Kb
Ladda ner den här filen (italiano.pdf)Italiano377 Kb
Ladda ner den här filen (latina.pdf)Latinae334 Kb
Ladda ner den här filen (magyar.pdf)Magyar374 Kb
Ladda ner den här filen (polski.pdf)Polski384 Kb
Ladda ner den här filen (slovensky.pdf)Slovensky386 Kb
 

Daglig bön Sakrament standigbon