Trosundervisning

Trosundervisning ger barn och ungdomar ett tillfälle till att fördjupa sin katolska tro och kunskap om sin kyrka. Den är en hjälp för föräldrarna att uppfylla sitt löfte från dopet att uppfostra sina barn katolskt. Undervisningen ger också en chans för föräldrarna att lära känna varandra och samtala om de problem och svårigheter som man brottas med delvis som katolik och delvis som förälder.

Som vanligt är trosundervisningen på lördagar. Undervisningen är upplagd på följande sätt:

10:00 grupperna samlas i sina respektive rum

10:45 Fika

11:00 grupperna samlas igen

12:00 - ca 13:00 Familjemässa

 

 

För att allt skall fungera är det mycket viktigt att alla följer tiderna, vi uppmanar er därför att gärna vara på plats 5 minuter innan undervisningen börjar. Det är också viktigt att barnen får ett ordentligt fika klockan 10:45. Det är föräldrarnas ansvar att se till att detta ordnas och det brukar fungera alldeles utmärkt. Tack till alla er som har ställt upp.Under höstterminen 2018 träffas vi följande lördagar:

1 och 22 september, 6 och 20 oktober, 10 november, 1 december

 

Har du några frågor angående trosundervisningen, kontakta expeditionen.

 

Daglig bön Sakrament standigbon